Tilvenning og oppstart

Å begynne i barnehagen innebærer en stor forandring og er en sårbar periode for et lite barn. Behovet for det som er kjent og trygt er enormt stort og barnet trenger derfor ekstra omsorg, trygghet, ømhet, godhet, trøst og kjærlighet i denne perioden. Når barnet begynner i barnehagen får barnet en voksen tilknytningsperson som skal hjelpe barnet til å bli trygg i denne nye barnehagehverdagen. Vi ønsker å gi barna så god og trygg tilvenningstid som mulig og la barnet gradvis bli kjent med barnehagen i sitt eget tempo. Vi har fokus på formidling av tilknytningsteori til foreldre i oppstarten.

Smittevern ved oppstart for nye barn i Hakkebakkeskogen private barnehage AS

 

Hakkebakkeskogenmodellen:

Den første tiden legger vi vekt på at barnet skal få oppleve trygghet, nærhet, bli kjent med de andre barna og de voksne sammen med barnets tilknytningsperson. Barnet skal også få bli kjent med barnehagens daglige rutiner for å skape trygghet. Vi setter av minimum en hel uke til tilvenning i barnehagen, og dersom barnet trenger flere dager ber vi dere ta hensyn til barnets behov. De aller minste trenger gjerne mer enn en uke tilvenning. Det er viktig for oss at barnet føler seg trygg hos oss før hun eller han skal være alene i barnehagen. Vi anbefaler at barna har korte dager i oppstarten. Det er viktig å skape gode rutiner for levering og henting. Fortell barnet hvem som kommer og henter i barnehagen, det er med på å skape trygghet for barnet. Sammen med dere foreldre vil vi skape en trygg og god ramme for barnets første møte med barnehagen.

FØR OPPSTART: 

Oppstartsamtale:Barnet er med på oppstartsamtale der vi blir kjent med dere og får avklare forventninger og dere gir oss viktig informasjon rundt barnets behov for en trygg og god overgang mellom hjemmet og barnehagen. Les mer her på vår hjemmeside om denne samtalen under 'foreldresamtaler'.

Se også vårt skjema til dette bruk her: 

Oppstartsamtaleskjema

Besøk i barnehagen: Hver onsdag i juni mellom kl.9.15 og 10.15 kan dere komme på besøk og være sammen med oss her i barnehagen. Så får dere se hvordan vi har det og får bli kjent med store og små i god tid før oppstart, både i lek, aktiviteter og samlingsstund. 

 TILVENNINGEN DAG FOR DAG

Dag1: Foreldre/foresatte er sammen med barnet i barnehagen i 3 timer. Barnet blir møtt av sin tilknytningsperson. Vi konsentrerer oss først og fremst om å bli kjent med barnet. Dere voksne får gjerne mindre oppmerksomhet denne dagen, men det tar vi igjen senere.

Dag2: Nå har dere anledning til å være hele dagen. Barnet vil være sammen med sin tilknytningsperson og med foreldre/foresatte og bli mer kjent med barna og bli kjent inne i barnehagen.

Dag3: Nå har dere anledning til å være hele dagen. Dere kan gjerne gå litt fra. Enten på en kort tur vekk fra barnehagen eller inn i et annet rom i barnehagen. Snakk med barnet om hva som skal skje og si tydelig «HA DET» når du går.

Dag 4: Nå bør/kan dere gå i fra en litt lengre periode dersom barnet viser at det går greit. Det er viktig at dere bruker kort tid på selve adskillelsen, og at dere viser at dere er trygge på at dette vil gå bra. De voksnes følelser vil speiles hos barnet og være med på å bestemme om dette skal gå greit.

Dag 5: I dag kan barnet prøve å være alene i en lengre periode dersom barnet viser at det går fint. Det er viktig at man sier tydelig «HA DET» selv om barnet kan bli lei seg fordi det skaper mer utrygghet for dem hvis mamma eller pappa forsvinner plutselig. Det er viktig å sikre at barnet har god tilknytning til en av de voksne i barnehagen før mamma eller pappa forlater barnet i barnehagen.

 

Velkommen til oss!!!