Trampoline førskoletrening for 5åringene

I Klatremusklubben har 5åringene i barnehagen førskoletrening.Vi drar på turer, og har forskjellige skoleforberedende aktiviteter. Vi bruker Trampolineboka mye. Trampoline aktivitetshefte er laget for 5-åringene i barnehagen og er revidert etter ny rammeplan for barnehagen (R-17). 
I aktivitetsheftet møter barna elefanten Trampoline i ulike situasjoner, og det legges vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse.Heftet er inndelt i temaene Meg og deg, Mønster,  Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.
På våren har Klatremusklubben en kjekk overnattingstur, og på sommerfesten i barnehagen blir det høytidelig og feststemt avskjed med barna som skal begynne på skolen.