Velkommen til avdeling Stokka!

Velkommen til vår avdeling i Stokka Kirke!

Her på Stokka legger vi vekt på en barnehagehverdag fylt med lek, læring og glede. Vi verdsetter godhet, og er rause med hverandre. Med fokus på nærhet, omsorg og ”her og nå” opplevelser jobber vi for barnets beste. Hvert enkelt barn skal bli sett og hørt, og den gode samtalen er en viktig del i vår hverdag. Leken er viktig for barns læring og utvikling. Det er også i leken barna blir kjent med og utforsker hverandre og skaper vennskap. Her er leken og vennskapet det viktigste av alt!

Reggio Emilia, som en del av barnehagens visjon, setter naturligvis preg på barnehagehverdagen vår. Barna får være med på å forme sin egen hverdag, vi setter fokus på det som barna selv er opptatt av. ”Veien blir til mens vi går” står sterkt hos oss. Vi fanger opp barnas interesser og tar det med oss inn i barnehagehverdagen. God tid til frilek, både ut og inne, blir prioritert. Vi har også god erfaring med å være fleksible, og vi bytter om på ukerytmen når barna ønsker det eller det er nødvendig. Å være tilstede sammen med barna, og følge barnas interesser viktig for oss. Vi vurderer alltid et JA før vi gir barna et avslag.

Grupper blir brukt aktivt i hverdagen, slik får vi til aldersrelaterte aktiviteter og vi møter hvert enkelt barn på dets behov i lek og læring. Men vi ser også verdien i å ha barn i ulik alder sammen. Å se hvordan de strekker seg etter hverandre, lærer av hverandre og finner trygghet i hverandre er noe vi setter pris på her hos oss.

Vi drar på tur så fort anledning byr seg. Alle barna får gå på tur minst en gang i uken, og de eldste gjerne mer enn det. Nærområde vårt er fantastisk natur, og vi trenger ikke gå mange menterene før vi møter på "Klaterskogen". Videre finner vi Stokkavannet og "Trollskogen". Vi er opptatt av å bruke nærmiljøet, og utforsker, opplever og boltrer oss sammen med barna! Andre utflukter som tur til Soma gård, byturer og andre langturer drar vi også ut på. 

Hilsen Alejandra, Ingvild, Monika, Peter, Ulrike og Camilla