Det er oss to nå - Hvordan skape gode voksesteder for barn og unge?

Barnehageåret 2020-2021 skal vi fordype oss i boken "Det er oss to nå - Hvordan skape gode voksesteder for barn og unge?" av Svein Helgesen og Gunnar Skaar. Boka er en samling artikler om relasjon mellom barn og voksne - med barnets perspektiv i sentrum. Boka tar utgangspunkt i barnehagens danningsoppdrag og praksis. Med dette velger vi å fokusere videre på vårt arbeid med trygg tilknytning og hvordan vi som voksne kan bygge gode kjærlige relasjoner til barna og bidra til å styrke harmonien i hverdagen.

"Du ser så mye i meg som ikke finnes hvis du ikke ser det."

(Trygve Skaug)

I Hakkebakkeskogen barnehage står arbeidet med å bygge den gode ,nære relasjonen mellom barnet og de voksne sterkt. Det er en av våre pedagogiske grunnpilarer som har vært der siden starten. Derfor er vår visjon : "Kompetente barn og nærværende voksne". Den sier både noe om vårt arbeid med barns medvirkning og om barnehagens pedagogiske og verdimessige forankring i relasjonsarbeidet.

Det er våre holdninger til barn som ligger til grunn for å få til den trygge relasjonen. I vår barnehage ønsker vi at de voksne skal se barna med begeistring, kjærlighet, nysgjerrighet, forståelse og omsorg. Vi vil ha relasjoner bygget på likeverd. Vi spør oss selv: Hvordan ville du/jeg likt å bli behandlet i denne situasjonen? Den gyldne regel står sterkt hos oss. På den måten håper vi å skape et godt voksested for barn i vår barnehage.

Eller som Eyvind Skeie sier det i gjennom kompetanseløfte Være sammen i det han kaller Løveloven:          Du skal få være deg, men det må være rom for andre , slik at de også kan være seg.

Det å møte barnet med anerkjennelse og forståelse når det har det vanselig, kan bidra til å hjelpe barnet til å bedre forstå seg selv, klare å sette ord på egne behov og følelser, og at det får støtte til å kjenne seg tryggere og mer ressursfylt i utfordrende situasjoner. Dette er noe vi alle trenger.  

Mange voksne synes det er vanskelig å takle når barnet blir krevende og utagerende. Noen trekker seg tilbake og blir unnvikende, andre for autoritære. Vi vil gjerne hjelpe å finne en bedre vei, og være trygge, sterke, kloke, gode voksne midt i all hverdagsuroen. Det som kalles autoritative voksne. Det innebærer å sette tydelige grenser, lytte til barnets behov, og lærer barnet sosialt akseptabel atferd.

George Mead sa i 1924: "Vi blir den vi er gjennom å speile oss i andres reaksjoner på oss selv." Det sier noe om betydningen både foreldre og vi som arbeider med barn har for deres voksested og danning. Hva vi velger å overlevere til neste generasjon av verdier, holdninger og kunnskap, vil ha betydning for den verden disse små skal danne, lede, og være en aktiv del av siden. Det ligger et stort ansvar på våre skuldre. Hva vil vi de skal ta med seg av våre lærdommer, basert på våre erfaringer? Basert på menneskehetens historie? Eller som Magne Raundalen beskriver det i sitt begrep: Generasjonsplikta: Hvordan vi gjennom hverdagens praksis hjelper barna til å bygge en bærekraftig grunnmur av sosial, kulturell og etisk kompetanse. 

Vi skal skape gode møter mellom barn og voksen, og å være varm, ekte, tydelig og nær voksen i møtet med barna. Et engasjert personalet står samlet og gleder seg til å ta fatt på ett nytt barnehageår i samarbeid med alle dere! 

Hilsen Gry