Planleggingsdager og ferie i barnehagen

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og følger Stavanger kommune på 4 av disse, da den 5. dagen settes valgfritt i den enkelte barnehage. Vi har alltid lagt denne til dagen etter Kr.Himmelfartsdag for å skape forutsigbarhet for foreldrene, med unntak av de sjeldne gangene personalet drar på studietur. Planleggingsdagene blir varslet foreldrene i god tid før oppstart av nytt barnehageår. 

Planleggingsdager 2021 / 2022:

18.august, 12.november 2021

3.januar, 19.april, 27.mai 2022 

 

Ferie:

Barnehagen har stengt i romjulen og hele påskeuken samt uke 29 og 30 i juli. Barn i barnehagen skal ta ut fire uker ferie hvert år. Minst tre uker skal tas ut sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen må ha melding innen 20.april om når barnet skal ha ferie. 

Meldingen er bindende. Det betyr at endringer etter denne datoen må dere søke om til styreren i barnehagen. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene om ferie når særlige grunner taler for det. Søknad om unntak sender dere til styreren i barnehagen.