Circle of security

Tilknytning i barnehagen

Vår visjon handler om dette: Kompetente barn og nærværende voksne.

Fokuset på viktigheten av det nære gode båndet mellom barnet og de voksne sitter i veggene hos oss og arbeidet med dette har lange tradisjoner helt fra den tiden dette var Tjensvoll- og Stokka menighetsbarnehage.

For oss er kvalitet i barnehagen ensbetydende med kvaliteten på nærheten og omsorgen den voksne gir til det enkelte barnet. Tilknytningen som skapes i den gode og nære relasjonen mellom barna og de voksne i barnehagen er derfor vårt hovedfokus. Viktigheten av nærhet til det enkelte barn sitter i veggene hos oss og har vært en sentral del av vårt pedagogiske grunnsyn i absolutt alle år.

Barna søker den voksne jevnt og trutt i hverdagen, enten for å sitte på fanget, lene seg litt inntil deg, få en klem eller for å bli trøstet og sett. De trenger rett og slett å lades på trygghet og kjærlighet. De voksnes gode blikk, varme smil, omsorgsfulle fang og en klem bidrar til denne ladingen. Når barna kommer til oss for lading, er det fordi de trenger denne kontakten for å stabiliseres og kjenne ro inni seg, for å kunne leke og lære etterpå.

De voksne er aktivt tilstede og tilgjengelige, slik at de kan se og tolke barnas behov, og møte dem på en god og vennlig måte.

Nyere forskning har vist at nettopp denne trygge nærheten er med på å legge selve grunnlaget for all videre læring og danning. Modellen til høyre viser oss hvordan vi kan forså barnets behov og hva de trenger for å kjenne seg trygge og ivaretatt.

Virksomhetsleder, Gry Wallem Nielssen, er sertifisert innen COS-parenting, foreldreveiledning i tilknytningsmodellen. Ta gjerne kontakt for råd og veiledning.