Kompetente barn og nærværende voksne!

Vi ser på barn som kompetente medvirkere i egen hverdag. For oss er det viktig å være nærværende, lyttende voksne - side om side med deltagende barn. Derfor har vi valgt å la oss inspirere av Reggio Emilia filosofien i vårt pedagogiske arbeid.

Mål for vårt arbeid:

*at alle skal få nær og individuell kontakt med oss voksne.

* at barna skal lære å samhandle og samarbeide med andre på en god måte.

* at barna skal få medvirkning i egen hverdag.

* at vi tar tak i det den enkelte kan og interesserer seg for og bygger videre på dette i læringsprosesser og videre utvikling.

* at barna skal få tilegne seg positive holdninger og egenskaper som kan hjelpe dem i kunsten å omgås hverandre, egenskaper som vil hjelpe dem til å få nære venner.