SBF- Stavanger barnehagenes foreldreforening

SBF er en interesseorganisasjon for foreldre med barn i barnehage i Stavanger. SBF har fast plass i kommunalstyret for oppvekst og har jevnlig kontakt med barnehageadministrasjon og oppvekstpolitikere. De skal være foreldrenes talerør, hvor fokus er barnas behov og trivsel. 

Her er SBFs hjemmeside: www.minbarnehage.no/sbf

Spørsmål kan rette til: sbf@stavanger.kommune.no