Ansatte

Administrasjon

Gry Wallem Nielssen

Stilling: Virksomhetsleder

Virksomhetsleder, fagansvarlig. Barnehagelærer, coach og familieterapeut. Sertifisert innen forebyggende parterapi (PREP - Modum Bad) og Gottman parterapi level 1. Sertifisert i COS Parenting (Circle of security foreldreveiledning tilknytningsteori)

Stokka

Camilla Carlsen Galta

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder. Styrers stedfortreder. Svangerskapspermisjon høsten/våren 2020/2021

Monika Bjerga

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Monika er internkontrollansvarlig på avdeling Stokka.

Silje Andresen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Pedagogisk medarbeider 100% stilling. For tiden i permisjon.

Alejandra Meniconi

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Cathe Kvie

Stilling: Pedagogisk medarbeider

70% stilling

Sturla Sumarlida Larsen

Stilling: Fagarbeider

Fagarbeider. Dramapedagog. Begynner i juli 2019

Tjensvoll

Hanna Kristine Lysen

Stilling: Pedagogisk leder

Mari Haaland

Stilling: Barnehagelærer

Barnehagelærer på dispensasjon 1års vikariat Fast ansatt som pedagogisk medarbeider 100% stilling.

Michael David Halvorsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Michael har jobbet hos oss siden 2007 i 100% stilling. Internkontroll ansvarlig på avdeling Tjensvoll.