HMS arbeid

Barnehagen abonnerer på PBL Mentor, levert via Private Barnehagers Landsforbund. Dette er et nettbasert helhetlig arbeidsverktøy innen HMS arbeid, internkontroll og beredskap.

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

«Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager (…) fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade» 

§1Formål 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Vi henter rutiner og skjema for internkontroll i vårt nettbaserte verktøy PBL Mentor. Et verktøy som er skreddersydd for barnehager. 

Skader og avvik blir rapportert og fulgt opp i et avviksprogram (PBL Mentor).Vi har egne ros-analyser og beredskapsplaner for blant annet turer, hvis et barn forsvinner, hvis et barn skader seg, konflikthåndtering og for barn/familier i sorg og kriser. 

Vi har jevnlige HMS-møter, brannøvelser og førstehjelpskurs.

 

Her finner dere for eksempel vår rutine for sovende barn i barnehagen:

Rutiner for sovende barn i Hakkebakkeskogen private barnehage