Velkommen til Hakkebakkeskogen Private Barnehage!

Hakkebakkeskogen Barnehage er en privat barnehage som holder til i koselige lokaler i Tjensvoll og Stokka kirke. Vi følger kommunens priser for barnehageplasser.Barnehagen samarbeider tett med Den norske kirke. Hos oss får dere treffe engasjerte og omsorgsfulle voksne som gir barna utviklingsmuligheter i et lite og oversiktlig miljø, noe som raskt får alle til å føle seg ”hjemme” og trygge! Vi er stolte av at vi siden starten har ligget blant byens beste barnehager på foreldreundersøkelsene!!!

Vår visjon er: Kompetente barn og nærværende voksne!

Vi ser på barn som kompetente medvirkere i egen hverdag. For oss er det viktig å være nærværende,lyttende voksne - side om side med deltagende barn.Derfor har vi valgt å la oss inspirer av ReggioEmilia filosofien i vårt pedagogiske arbeid.

Vi er opptatt av at alle barn skal bli sett hver dag, og at nærhet til det enkelte barn står i fokus. Samtidig har vi en sterk tradisjon på at barna skal få oppleve at de får være med på å påvirke sin egen hverdag, ved at vi lytter til det de sier og tar tak i det de interesserer seg for.

 

Barnehagen består av to avdelinger:                                                         

Avdeling Stokka: har 28 plasser for barn i alderen 1 - 6 år. Åpent fra kl 07:30 til 16:30.

Avdeling Tjensvoll: har 28 plasser barn i alderen 1 - 6 år. Åpent fra kl 07:30 til 16:30.

Hos oss får barna utviklingsmuligheter i et lite og oversiktelig miljø, noe som raskt får dem til å føle seg "hjemme" og trygge!

En hverdag fylt med humor og glede!