Overgang barnehage skole

Trygg og god overgang fra barnehagen til skolen!

Fra eldst til yngst

Vi er opptatt av at foreldre og barnehagen sammen arbeider for at barna får en god overgang til skolen. Mange barn er sårbare i overganger. Dette er noe som ikke går av seg selv, men som krever at vi gjør det rette tingene sammen. Barnehagen skal fylle ut og levere Overføringsskjema til skolen som barnet skal begynne på. Frist for dette er 1.4. Skjema skal fylles ut i samarbeid mellom barna, foreldrene og barnehagen. Det er viktig at skjema er realistisk og at nyttig informasjon kommer med, slik at skolen tilrettelegger på best mulig måte for barnet. For barn med særskilte behov vil det bli avholdt et overføringsmøte.

 

https://www.stavanger.kommune.no/Documents/Soknadsskjema/Snart%20Skolestart!%202014.pdf

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/kvalitet-i-barnehagen/overganger/