Barnehageplass - Søknad, opptak og betaling

Barnehagen er underlagt kommunalt samordna opptak. Barnehageåret starter 15. August og avsluttes 14. August påfølgende år. Opptaket blir gjort etter retningslinjer gitt av kommunen. Hakkebakkeskogen private barnehage AS tilbyr plass til barn i alderen 1– 6år. Barna får beholde plassen frem til skolestart.

Søk her:

https://stavangerg2.ist-asp.com/NO01103-pub/login.htm

 

Informasjon om pris på barnehageplass finner du her:

Foreldrebetaling 2021

Payment info in english 2021

 

 

Moderasjon og friplass: Familier som samlet tjente mindre enn 574 750 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 193 766 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling/ To apply for reduced payment:

https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/pris-og-betaling/

Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen. Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår. Dersom du får redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknad.

Søskenmoderasjon: Familier med mer enn ett barn i barnehagen betaler mindre. Det trekkes 30 prosent fra månedsprisen for barn nummer to, og 50 prosent fra månedsprisen hvis du har flere barn. Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon.