Helse

Her finner dere en god oversikt over ulike barnesykdommer og helsesjefens anbefalinger ved barns sykdom som vi følger i barnehagen. Se også retningslinjer for legemiddelhåndtering samt eget skjema for legemiddelhåndtering. Ved lus se eget informasjonsskriv.