Smittevern for nye barn og foreldre i tilvenningsperioden høsten 2020

Vi er for tiden på GULT nivå i FHI´s trafikklysmodell.

 

Vi vil at nye barn, foreldre og ansatte skal være trygge i tilvenningsperioden.
Les nøye vedlagte skriv om smittevernstiltak i tilvenningen.
Skulle det oppstå smitte i vår barnehage kan dere være trygge på at dere blir kontaktet så raskt som mulig, via hjemmeside og sms.
Vi har da tett kontakt og får profesjonell oppfølging av smittevernkontoret og kommunalsjef for barnehage i Stavanger, og har gode rutiner dersom noe skulle skje.
Mer informasjon på Udir s hjemmeside. More Information in different languages on Udirs homepage.

 

Les barnehagens smittevenrstiltak her:

Smittevern ved oppstart for nye barn i Hakkebakkeskogen private barnehage AS
Beredskapsplan covid-19 smitte 2020