Kjære foreldre/foresatte! 

Nå har det gått fem uker siden barnehagene stengte den normale driften. Dette har vært en meget spesiell tid for oss alle. Som barnehageeier har jeg kjent på at det har vært en krevende tid å stå alene i. Tenker på de som er del av større konsern eller en kommune der de har egne team som jobber med dette, mens jeg har måttet ta raske beslutninger alene, eller sammen med mitt fantastiske lederteam.Private barnehagers landsforbund har bidratt med gode råd hele tiden, men kommunen har glimret med sitt fravær av både informasjon og støtte til oss private. Det har vært skuffende, samtidig som jeg erkjenner at de kun tar ansvar for sine egne og at det på en måte er naturlig. 

Vi er en bitte liten barnehage midt oppe i alt dette, men nå da vi skal gjenåpne ser vi at det å være LITEN virkelig er til vår STORE fordel! Vi er vant til å dele inn i små grupper, så dette skal vi klare. Personalet er over gjennomsnittet engasjerte og positive, og de har virkelig stått på hele perioden. Både med å gi et omsorgstilbud til de som har hatt krav på det hele denne tiden, men og med aktivt hjemmearbeid der egenutvikling og arbeid med aktiviteter som skal komme barna til gode både hjemme og i barnehagen har vært i fokus. 

Nå gleder vi oss til å se dere alle igjen, og vi har forberedt oss hele uken på en gjenåpning mandag 20.april. 

 Vi har laget en plan der hensynet til barnets beste veier tyngst på vektskåla når vi skal veie opp mot hensyn til eventuelle arbeidsgivere dere foreldre måtte ha. Vi i barnehagen er meget klar over at barnehagen har en viktig rolle for å få samfunnet i gang igjen, men det skal IKKE skje på bekostning av barns beste. De er de kjæreste vi har. De har vært lenge borte fra barnehagen, og en viss tilvenning må påregnes for å ivareta hvert enkelt barns trygghet og behov. 

Vi er opptatt av at barna skal bli tatt imot på en god måte og har derfor lagt opp til en gradvis åpning slik også veileder og regjering har foreslått.  

 Derfor vil de to første dagene, mandag 20.april og tirsdag 21.april, være et halvdagstilbud. To grupper kommer på formiddag og to grupper på ettermiddag. Resten av uke 17 , fra onsdag 22.april, blir det åpent mellom kl.8.00 og 15.00 (Stavanger kommunes barnehager har åpent 9.00-15.00). Hvor lenge det blir reduserte åpningstider må vi vurdere etterhvert, men dere skal få beskjed når vi vet mer. Det handler om at personalet skal få mulighet til å gjøre de nødvendige smittevernstiltak i det daglige før og etter at barna har gått hjem.

Når det gjelder foreldrebetaling i forhold til avkortet barnehagetilbud avventer vi endelig svar fra kommunedirektøren, men regner med at foreldrebetalingen trolig vil avkortes forholdsmessig. Ellers minner vi om at det vil komme en refusjon på den tiden barnehagen har hatt stengt for alle foreldre fra 12.mars. Vi venter ennå på instruks fra kommunen på når dette vil skje, men holder dere løpende oppdatert. 

 For å begrense smitte har vi forberedt en rekke smitteverntiltak basert på veilederen fra regjeringens ekspertgruppe. Veilederen finner dere også på barnehagens hjemmeside. Vi har tilpasset smitteverntiltakene til vår barnehage i en egen plan som dere også finner på barnehagens hjemmeside. Men det aller viktigste er at ingen syke skal komme til barnehagen! 

Disse smitteverntiltakene krever at vi alle gjør en innsats sammen får å få dette til å fungere best mulig. Det er viktig at alle, både små og store, er innforstått med at noe vil være annerledes i barnehagehverdagen nå. Det som vil være det første som skjer er at leveringen i barnehagen vil bli annerledes både for barna og dere foreldre. Så langt det er mulig må dere levere barna ved porten. Hvilken port som skal brukes vil dere få beskjed om fra avdelingen. En i personalet vil møte dere der og ta imot. Barna skal følges av KUN en forelder/foresatt (ikke søsken). 

Mange barn er trygge på personalet og på barnehagen, og selv om noen gråter og ikke vil gå, vil det nok gå helt fint. Av smittevernhensyn ønsker vi at avskjeden skal være kort og grei, og at dere foreldre er varme men tydelige. Men noen barn vil dette bli tøft for, spesielt de minste. Hvis noen barn har behov for foreldrene i en overgang må dette samværet skje ute. Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen. Vær forberedt på at barna deres trenger dere i tilvenningen. Det er grunnleggende viktig at dere respekterer barnas behov for trygghet og nærhet i overgangen til barnehagen. Det er helt avgjørende for hvordan tiden framover vil bli for barnet. 

Hovedtrekkene i smitteverntiltaket handler om at ingen syke skal komme til barnehage, at vi har gruppeinndeling, og god håndhygiene. Vi har også særskilt fokus på godt renhold, vask av leker og å være mye ute. 

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene godt også før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. Vi oppfordre barn å omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår utendørs. Mer om tiltakene kan dere lese på hjemmesiden. Det er viktig at dere leser denne godt slik at dere kan bidra med godt smittevern i det daglige. 

Alle barn skal ha med seg ferdig preparert matpakke til alle tre måltider i barnehagen. Mat og drikke. Også frukt skal deles opp på forhånd. Ta gjerne kontakt med pedagogisk leder på din avdeling om du har spørsmål vedrørende mat/drikke. Dere skal derfor ikke betale matpenger denne måneden.

I vår plan for gjenåpning har vi forsøkt å både ta hensyn til barnas beste og til dere foreldres ønsker om kjapp åpning. Vi ber dere innstendig om å sette barnas behov først og være fleksible disse dagene, slik at barna føler seg nok ivaretatt dersom de skulle trenge dere utover det vi har skissert her. Vårt mandat, både som foreldre og barnehage, er å sette barnas beste først! Dette er nytt både for alle dere og oss, og vi skal bruke tid på å sette oss inn i de nye rutinene. Vi ber om at dere utviser tålmodighet og bidrar til et positivt samarbeid i denne utfordrende tiden. Dette skal vi få til sammen!

Velkommen skal dere være! Dette blir kjekt og vi gleder oss! :-)

 

Vennlig hilsen

Gry Wallem Nielssen

Virksomhetsleder