Å velge det varme blikket

Barnehageåret 2019-2020 skal vi fordype oss i boken "Å velge det varme blikket" av Liv Berit Heimstad Tønnessen. Den handler om hvordan vi som voksne kan bygge gode kjærlige relasjoner til barna og bidra til å styrke harmonien i hverdagen. I boken sier Heimstad: "Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig."

I Hakkebakkeskogen barnehage står arbeidet med å bygge den gode ,nære relasjonen mellom barnet og de voksne sterkt. Det er en av våre pedagogiske grunnpilarer som har vært der siden starten. Det er våre holdninger til barn som ligger til grunn for å få til dette. I vår barnehage ønsker vi at de voksne skal se barna med begeistring, kjærlighet, nysgjerrighet, forståelse og omsorg. Alt dette mener vi ligger i "Å velge det varme blikket" i hverdagen. Vi vil ha relasjoner bygget på likeverd. Vi spør oss selv: Hvordan ville du/jeg likt å bli behandlet i denne situasjonen? Den gyldne regel står sterkt hos oss.

Det å møte barnet med anerkjennelse og forståelse når det har det vanselig, kan bidra til å hjelpe barnet til å bedre forstå seg selv, klare å sette ord på egne behov og følelser, og at det får støtte til å kjenne seg tryggere og mer ressursfylt i utfordrende situasjoner. Dette er noe vi alle trenger.

Som en av våre pedagogiske ledere, Camilla Carlsen, så fint sa det: "Jeg håper at jobben med denne boken vil hjelpe hele personalet til å bli enda rausere og tillgjengelige for enkeltbarnet. Hvor fokuset ikke alltid er på hva som er rett og galt men at vi ser enkeltsituasjoner og hva som er barnets beste, der og da! Det er noen ganger en kan oppleve konflikter og andre sistuasjoner som vanskelige og utfodrende, og da at en ikke setter sine egne følelser, prinsipper og behov, foran barnets følelser og behov."

Mange voksne synes det er vanskelig å takle når barnet blir krevende og utagerende. Noen trekker seg tilbake og blir unnvikende, andre for autoritære. Vi vil gjerne hjelpe å finne en bedre vei, og være trygge, sterke, kloke, gode voksne midt i all hverdagsuroen. Det som kalles autoritative voksne. Det innebærer å sette tydelige grenser, lytte til barnets behov, og lærer barnet sosialt akseptabel atferd.

Dette er egentlig en bok for foreldre som ønsker å bygge en god relasjon i oppdragelsen av barna. Boken åpner med påstanden “det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig”. Alle familier opplever små og store konflikter i hverdagen. Hvordan vi velger å løse disse er med på å forme barnets selvfølelse og måte å takle motgang på. Målet er å sette grenser på en slik måte at vi bygger en god og sterk relasjon til barna våre, slik at de blir trygge og selvstendige individer.

I boken blir det eksemplifisert at de fleste foreldre enten er i den tenkte “grønne grøften”. Dette er sonen der en spør om “lov” om å få oppdra barnet. Her er en ettergivende og lar barna få styre showet fra A til Å. Et godt eksempel kan være at barna bestemmer middag eller at barna får lov til å se ferdig den og den episoden på TV før en drar på tur. Alt for å forhindre en situasjon der ungene skal bli vanskelige eller at det rett og slett skal bli gråt og sinne. 

Den “røde grøften” er det stikk motsatte. Her snakker vi 50-60 talls oppdragelse med klare og strenge regler/grenser. Regler og grenser som blir kontrollert ved å gi harde konsekvenser om barna ikke følger foreldrenes retningslinjer. 

Det som anbefales, for barnas skyld, er å bevege seg i midten på “den balanserte oppdragelsen“. Balansert oppdragelse har klare grenser, men en lytter til barna uten at de nødvendigvis får viljen sin hele tiden.

Boken “Å velge det varme blikket” av pedagog, inspirator og veileder Liv Berit Heimstad Tønnesen gir, som nevnt bak på boken, mange aha-opplevelser og om du er alene eller har noen å dele boken med, er det en perfekt “nøkkel” for å kunne finne den balanserte og konfliktfri oppdragelsen i hverdagen! 

Heimstad kommer med en påstand i boken sin som vi mener er veldig viktig: "Skal en tanke flyttes fra hode til hånd, er det viktig at den går via hjertet." På den måten gir vi barna rammer som fører både til trygghet og utvikling. Vi balanserer mellom omsorg og myndighet. Vi velger det varme blikket!

 

 Hilsen Gry