Ansatte

Administrasjon

Gry Wallem Nielssen

Stilling: Virksomhetsleder

Virksomhetsleder, fagansvarlig. Barnehagelærer, coach og familieterapeut. Sertifisert innen forebyggende parterapi (PREP - Modum Bad) og Gottman parterapi level 1. Sertifisert i COS Parenting (Circle of security foreldreveiledning tilknytningsteori)

Stokka

Camilla Carlsen Galta

Stilling: Pedagogisk leder

Pedagogisk leder. Styrers stedfortreder.

Dina Kamilla Jølle Wathne

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt i 100% stilling som barnehagelærer på dispensasjon. Dina studerer til barnehagelærer ved siden av sin jobb i barnehagen vår.

Cathe Kvie

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Er for tiden i permisjon.

Monika Bjerga

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Sturla Sumarlida Larsen

Stilling: Fagarbeider

Fagarbeider. Dramapedagog. Begynner i juli 2019

Tjensvoll

Elin Cederløv

Stilling: Pedagogisk leder

Hanna Kristine Lysen

Stilling: Pedagogisk leder

Begynner som pedagogisk leder i juni 2019

Silje Andresen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Mari Haaland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

I svangerskapspermisjon. Ansatt på avdeling Stokka men skal vikariere på avdeling Tjensvoll fra 31.mars 2020 og fram til nytt barnehageår høsten 2020.

Catharina Løfstedt Echegoyen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Michael David Halvorsen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Michael har jobbet hos oss siden 2007 i 100% stilling. Internkontroll ansvarlig på avdeling Tjensvoll.