Planleggingsdager i barnehagen

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året og følger Stavanger kommune på 4 av disse, da den 5. dagen settes valgfritt i den enkelte barnehage. Vi har alltid lagt denne til dagen etter Kr.Himmelfartsdag for å skape forutsigbarhet for foreldrene, med unntak av de sjeldne gangene personalet drar på studietur. Planleggingsdagene blir varslet foreldrene i god tid før oppstart av nytt barnehageår.

Planleggingsdager 2018/2019:

15.august, 16.november 2018

2.januar, 23.april, 31.mai 2019

 

Planleggingsdager 2019/2020:

14.august, 15.november 2019

2.januar, 14.april, 22.mai 2020