BESØKSDAGER FOR NYE BARN 2020

Alle onsdager fra midten av mai (etter 17.mai) og i hele juni kan nye barn med foreldre besøke barnehagen fra 9.15-10.15. 

Kom og bli kjent med oss og bli med i lek, aktiviteter og samlingsstund.

Vi gleder oss til å treffe dere!!!

 

Velkommen!