Ferie

Våre avdelinger holdes åpent hele året bortsett fra at det er stengt mellom jul og nyttår, samt i påskeuken. Barnehagen stenges også de 2 siste ukene i juli for å gi rom for ferieavvikling i personalet. Alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av et år. Minst 3 av ukene skal tas mellom 1. mai og 1. september, og minst 2 av ukene skal tas sammenhengende. Foreldrene skal innen 20. april ha informert barnehagen om når barnet skal ha sommerferie. Denne meldingen er bindende. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

 

 Sommerferielapp 2019